WAT IS EEN OMGANGSREGELING?

Een omgangsregeling, ook genoemd bezoekregeling, of de verdeling van de verzorgings- en opvoedingstaken behelst de afspraken over de omgang met de niet-verzorgende ouder. De verzorgende ouder is de ouder die de meeste zorg- en opvoedingstaken op zich neemt en waar de kinderen de meeste tijd verblijven.

Recht op omgang
De ouder en het kind dat niet bij hem woonachtig is hebben recht op omgang met elkaar. Die regeling kan in het ouderschapsplan staan of door de rechter zijn vastgesteld

Hoe ziet een omgangsregeling er uit?
Hoe een omgangsregeling er in de praktijk uit komt te zien, hangt onder andere af van de leeftijd van de kinderen, de werktijden van de ouders en de afstand tussen de woonplaats van de ouders.

De leeftijd van de kinderen.
Voor baby’s en jonge kinderen is het belangrijk om vaker bij de niet-verzorgende ouder te zijn dan voor oudere kinderen, omdat onderling nog een band moet worden opgebouwd. Vaak wordt er afgesproken dat de kinderen één weekend per veertien dagen, de helft van de feestdagen en de helft van de schoolvakanties bij de niet-verzorgende ouder zijn.

De werktijden van de ouders.
Als een van de ouders bijvoorbeeld wisseldiensten draait en er is een rooster, wordt het lastiger om een omgangsregeling vast te stellen. Er moet immers ook rekening gehouden worden met de werktijden van de andere ouder en de schooltijden van het kind.

De afstand tussen ouder en kind.
Het is natuurlijk het meest praktisch als ouders en kind dicht bij elkaar wonen. Dan kan het kind op een gegeven moment zelf langs gaan bij de niet verzorgende ouder. Als het evenwel zo is dat de verzorgende ouder en de niet verzorgende ouder ver uit elkaar wonen, is het vaak ook minder gemakkelijk om daarover afspraken te maken. Zaken als reistijd en reiskosten komen dan aan de orde of wie er verantwoordelijk is voor halen en brengen.

Co-ouderschap.
Als ouders ervoor kiezen om de omgangsregeling fifty-fifty te verdelen wordt gesproken van co-ouderschap.

Hoe houd ik mijn partner aan de omgangsregeling?
Het is vervelend als een van de ouders zich niet aan de afspraken houdt. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Het is zaak dat ouders dan samen aan tafel gaan zitten om te kijken wat daarvan de oorzaak is en of de regeling misschien moet worden aangepast.

Kort geding nakoming omgangsregeling.
Als overleg op niets uitloopt is het mogelijk om aan de rechter in kort geding te vragen om te beslissen dat de andere ouder zich aan de afspraken moet houden.

Wijziging van de omgangsregeling door de rechter.
In het geval er redenen zijn om de omgangsregeling die is afgesproken of ooit door de rechter is vastgesteld aan te passen en de andere ouder werkt niet mee, dan is het mogelijk om door een advocaat bij de rechtbank een verzoek te doen tot wijziging van de regeling. De rechtbank gaat alleen over tot wijziging van de regeling als daar heel goede redenen voor zijn.