Kosten

Gelet op jarenlange proceservaring kan DikkersLegal in de meeste gevallen begroten wat een procedure kost. Daarom is het mogelijk om procedures tegen een vaste basisprijs af te laten wikkelen.

Basistarieven

Omschrijving Tarief
Alimentatie € 2300,00  ex BTW*
Omgang € 2300,00  ex BTW*
Echtscheiding gezamenlijk verzoek € 1250,00  ex BTW*
Echtscheiding eenzijdig verzoek € 4000,00 ex BTW*


* exclusief griffierechten rechtbank € 291,00 en deurwaarderskosten, uitgaande van één zitting, voor elke extra zitting wordt een meerprijs berekend van € 500,00 ex btw.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw procedure niet voor een vast bedrag maar op maat te laten afwikkelen tegen het uurtarief van € 250,00 per uur ex BTW.

Spoedtarief
Als u meent dat onmiddellijke actie geboden is kan er ook meteen gehandeld worden. De deurwaarder kan dan bijvoorbeeld al de volgende dag bij de andere partij langs gaan om het echtscheidingsverzoek of een dagvaarding in kort geding te betekenen. Voor deze werkzaamheden wordt een uurtarief berekend van eur 350,00 ex BTW te vermeerderen met deurwaarderskosten en griffierecht.
Overige procedures
Voor alle overige procedures geldt  uiteraard ook dat op voorhand duidelijke afspraken worden gemaakt over inschatting van kansen en kosten.