Welke financiële stukken zijn er nodig voor het berekenen van partneralimentatie?

Ten aanzien van het inkomen: de meest recente jaaropgave; drie recente salarisspecificaties:de aangiften/aanslagen IB over de afgelopen drie jaren; of indien u een vennoot bent in een VOF of een..

  Print pagina