Welke uittreksels heeft de advocaat nodig voor de rechtbank bij een echtscheiding?

Een afschrift van de huwelijksakte; en eventueel: uittreksels uit het geboortenregister van de kinderen; een ouderschapsplan (zie elders op deze site). De aan de rechtbank te overleggen documenten mogen niet…

  Print pagina