Info

Echtscheiding en voorlopige voorziening

Tijdelijke maatregelen Het kan zijn dat het noodzakelijk is dat er bepaalde dingen alvast worden geregeld voordat de scheiding een feit is. Bijvoorbeeld ten aanzien van het huis, de kinderen…

Wat wil de advocaat van u weten bij een scheiding?

ALGEMENE INFORMATIE Van uzelf: voornamen (voluit): achternaam (meisjesnaam): geboortedatum: bsn: adres: Van uw ex: voornamen (voluit): achternaam (meisjesnaam): geboortedatum: bsn: adres: (als dit adres afwijkt van het adres.

Hoe lang duurt een scheiding?

Snel samen scheiden Als u de scheiding samen aanvraagt kunt u relatief snel scheiden. Na het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding wordt na ongeveer vier weken de echtscheiding uitgesproken.

Welke financiële stukken zijn er nodig voor het berekenen van partneralimentatie?

Ten aanzien van het inkomen: de meest recente jaaropgave; drie recente salarisspecificaties:de aangiften/aanslagen IB over de afgelopen drie jaren; of indien u een vennoot bent in een VOF of een..

Welke financiële stukken zijn er nodig voor het berekenen van kinderalimentatie?

Voor het berekenen van kinderalimentatie is nodig: een salarisspecificatie van de maand waarin u uit elkaar bent gegaan (bij voorkeur van beide partijen); de meest recente jaaropgave (bij voorkeur van…

Welke uittreksels heeft de advocaat nodig voor de rechtbank bij een echtscheiding?

Een afschrift van de huwelijksakte; en eventueel: uittreksels uit het geboortenregister van de kinderen; een ouderschapsplan (zie elders op deze site). De aan de rechtbank te overleggen documenten mogen niet…